process

... spracováva sa ...

Čistenie kanalizácie

Komunálne vozidlo Mercedes – Benz ACTROS s nadstavbou FEKO 12 je najnovším prírastkom do vozového parku TVS, a.s. Moderné prevedenie a výkonné sacie zariadenie patrí medzi prednosti tohto vozidla. Objem nádrže na odsávanú vodu je 8m3. Čistenie kanalizácie je možné od priemeru 100 mm.

Ako prebieha proces čistenia ?

Po naplnení potrebného množstva čistej vody sa obsluha s vozidlom presunie na miesto čistenia. Založením čistiacej hlavice do stoky je všetko pripravené. Spustením tlakového čerpadla KDU a nadstavením potrebného tlaku sa čistiaca hlavica pohybuje smerom dopredu, pričom sa prebytočná voda odsáva spolu s pevným materiálom. Pri dosiahnutí potrebnej vzdialenosti ( max 120m ) sa tlaková hadica navíja späť, pričom naďalej pokračuje proces čistenia tlakovou vodou. Odplavovaný sediment sa odsáva do zásobníkovej nádoby, v ktorej sa nachádza recyklačný valec, pomocou ktorého sa spätne získava voda potrebná pre ďalšie čistenie. Tento proces sa opakuje dovtedy, pokiaľ hustota sedimentu nepresiahne prípustnú mieru. Čistiace hlavice sú v rôznych veľkostiach. Kvalifikovaná obsluha vie podľa skúsenosti určiť typ hlavice vhodnej na čistenie, plynule regulovať tlak (20 – 130 bar) potrebný k dosiahnutiu optimálneho výsledku a pritom chrániť potrubie pred poškodením.